Dự án HUD3 Nguyễn Đức Cảnh được Vietcombank bảo lãnh tín dụng

Mới đây, Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Định Công chính thức đồng ý và chấp thuận là ngân hàng đứng ra làm bảo lãnh tín dụng cho dự án Chung cư HUD3 Nguyễn Đức Cảnh. Với việc đã hoàn thành 100% Nghĩ vụ tiền sử dụng đất với nhà nước, đồng thời được ngân hàng uy tín đứng ra bảo lãnh dự án điều đó đồng nghĩa với việc Người mua nhà tại đây hoàn toàn có thể yên tâm về tính pháp lý đối với dự án 60 Nguyễn Đức Cảnh này.

 

 xac-nhan-tin-dung

 

xac-nhan-cho-vay-tin-dung