Thiết kế mặt bằng các tầng liền kề TT2 dự án 89 Thịnh Liệt

Dưới đây là thiết kế mặt bằng chi tiết các tầng liền kề TT2 dự án 89 Thịnh Liệt

 

– Mặt bằng tầng 1

 

block-tt2-lien-ke-du-an-89-thinh-liet

 

– Mặt bằng tầng 2

 

tang-2-tt2

 

– Mặt bằng tầng 3

 

tang-3-tt2