Hình ảnh dự án Liền kề Rice City Sông Hồng trong ngày động thổ

Hình ảnh dự án Liền kề Rice City Sông Hồng, Đường Gia Quất, Phường Thượng Thanh trong ngày động thổ công trình

 

khoi-cong-du-an-lien-ke-rice-city-song-hong

 

le-khoi-cong-du-an-lien-ke-rice-city-song-hong