Hình ảnh mới được ghi lại tại căn hộ 104m2 dự án CT2A1 Linh Đàm

Chúng tôi đã ghi lại hình ảnh mới nhất được hoàn thiện đầy đủ tại căn hộ 104m2 dự án CT2A1 Linh Đàm cho khách hàng chưa có cơ hội đến xem nhà tại đây.

 

du-an-a1ct2-can-95m-phong-khach

 

 

a1ct2-can-100m-tong-quan

 

 

a1ct2-can-100m-loi-di-chung

 

 

du-an-a1ct2-can-95m-loi-di-chung

 

 

du-an-a1ct2-can-95m-phong-ngu-phu

 

 

a1ct2-can-100m-thiet-bi-ve-sinh

 

 

a1ct2-can-100m-nha-ve-sinh