Tiến độ xây dựng mới nhất tại dự án chung cư B1B2 Linh Đàm

chúng tôi xin cập nhật tiến độ xây dựng mới nhất 2 toà B1-B2 tại dự án chung cư B1B2 Linh Đàm cho tất cả các khách hàng tại đây để có thể kịp thời nắm bắt tiến độ hoàn thiện dự án.

 

tien-do-thi-cong-moi-nhat-du-an-chung-cu-b1b2-linh-dam

 

tien-do-moi-nhat-du-an-chung-cu-b2-linh-dam

 

tien-do-moi-nhat-du-an-chung-cu-b1-linh-dam

 

tien-do-moi-nhat-du-an-chung-cu-b1-b2-linh-dam

 

tien-do-moi-nhat-du-an-chung-cu-b1b2-linh-dam

 

tien-do-du-an-chung-cu-b1b2-linh-dam

 

tien-do-moi-nhat-du-an-chung-cu-b1b2-linh-dam