Tiến độ xây dựng hiện tại Chung cư HUD3 Nguyễn Đức Cảnh 20/11/2016

Hiện tại dự án Chung cư HUD3-60 Nguyễn Đức Cảnh đang được chủ đầu tư gấp rút xây dựng, dưới đây là hình ảnh tiến độ xây dựng tại dự án được chúng tôi ghi lại được vào sáng 20/11/2016.

 

tien-do-chung-cu-60-hud3-nguyen-duc-canh

 

tien-do-chung-cu-60-nguyen-duc-canh

 

tien-do-chung-cu-hud3-60-nguyen-duc-canh

 

tien-do-chung-cu-hud3-nguyen-duc-canh

 

tien-do-chung-cu-nguyen-duc-canh

 

tien-do-du-an-60-nguyen-duc-canh

 

tien-do-du-an-hud3-nguyen-duc-canh

 

tien-do-hud3-nguyen-duc-canh

 

tien-do-thi-cong-hud3-nguyen-duc-canh

 

tien-do-xay-dung-hud3-nguyen-duc-canh